Adrese: A/S “Euro Rail Trans” Andrejostas iela 29, Rīga, LV-1045
Kontakti: Tālr.: (+371) 678 97 694; Fakss: (+371) 678 09 103 E-pasts: info@eurorailtrans.eu

Dzelzceļa kravu noformēšana

Dzelzceļa kravu pārvadājumi

Dzelzceļa kravu noformēšana ir jāveic pievienojot attiecīgi sagatavotus dokumentus. Svarīgi lai tie būtu noformēti ne tikai ātri, bet arī kompetenti. Galvenais – tas ir līgums, starp nosūtītāju un dzelzceļu. Tajā norādīts, ka dzelzceļa kravu pārvadājumi jāveic noteiktos termiņos, tieši uz norādīto galamērķi, kur preci nodod saņēmējam. Savukārt, nosūtītāja pienākums ir pilnā mērā apmaksāt sniegtos pakalpojumus. Visi šie pienākumi ir norādīti pavadzīmē.

Pavadzīme ir obligāts pārvadājumu dokuments, kuru nosūta kopā ar kravu līdz galamērķim. Ļoti svarīgi lai pavadzīme būtu aizpildīta korekti, jo tas tieši var ietekmēt dzelzceļa pārvadājumu kvalitāti, bagāžas piegādes nosacījumus un termiņu ievērošanu.

Loģistikas kompānija EURO RAIL TRANS veic kravu piegādi saskaņā ar sastādīto līgumu, precīzi izpildot atrunātās tajā prasības. Mūsu pakalpojumiem ir pievienota pilna dokumentu pakete, kas garantē darījuma drošību.

Pavadzīme var būt sastādīta ne tikai uz papīra, bet arī elektroniskā formātā. Šāds dokumenta tips ir īpaši aktuāls kravas vagonu nosūtīšanas gadījumā. Papildus pavadzīmei, dzelzceļa kravu noformēšana ietver sevī preču transportēšanas pavadzīmi. Tajā norādīts bagāžas piegādes maršruts un piegādes termiņi līdz galamērķim. Pēc kravas piegādes, saņēmējs pakstās preču transportēšanas pavadzīmē, apliecinot, ka īpašums ir saņemts savlaicīgi un tam nav nekādu pretenziju pret kompāniju – piegādātāju.

Dokumentu kopums, ko izmanto, ja vajadzīgi dzelzceļa kravu pārvadājumi:

  • Pavadzīme.
  • Preču transportēšanas pavadzīme.
  • Preču transportēšanas pavadzīmes kvīts.
  • Kvīts par kravas saņemšanu, kad ir izmantoti dzelzceļa pārvadājumi, lai nogādātu kravu līdz galamērķim.

Loģistikas kompānija EURO RAIL TRANS nodrošina tādu pakalpojumu, kā dzelzceļa kravu pārvadājumi, sniedzot pasūtītājam pilnu dokumentu paketi. Mēs garantējam augstu transportēšanas kvalitāti un nosūtāmā īpašuma drošību.

Piedāvātie loģistikas pakalpojumi