Adrese: A/S “Euro Rail Trans” Andrejostas iela 29, Rīga, LV-1045
Kontakti: Tālr.: (+371) 678 97 694; Fakss: (+371) 678 09 103 E-pasts: info@eurorailtrans.eu

Uzņēmuma struktūra

1. Akcionāru pilnsapulce

Akcionāru pilnsapulce ir augstākā pārvaldes institūcija.

Akcionāri ir:

  • AS „РЖД Логистика” – 51%
  • SIA „Locomotive Traction Operator” – 49%

2. Sabiedrības Padome

Padome ir Sabiedrības uzraudzības struktūra.

Sabiedrības Padomi pārstāv:

  • Dmitry Murev – Padomes priekšsēdētājs
  • Jūlija Bērziņa – Padomes loceklis
  • Alexander Khatyanov – Padomes loceklis
  • Oleg Poleev – Padomes loceklis
  • Ivars Sormulis – Padomes priekšsēdētāja vietnieks

3. Sabiedrības Valde

Valde pārvalda pašreizējo uzņēmuma darbību.

Sabiedrības Valdes sastāvs:

  • Roman Andropov – Valdes priekšsēdētājs
  • Aleksandrs Berezins – Valdes loceklis
  • Ainārs Šlesers – Valdes loceklis