Adrese: A/S “Euro Rail Trans” Andrejostas iela 29, Rīga, LV-1045
Kontakti: Tālr.: (+371) 678 97 694; Fakss: (+371) 678 09 103 E-pasts: info@eurorailtrans.eu

Transporta izvēles īpatnības kravu starptautiskajos kravu pārvadājumos

Starptautiskie kravu pārvadājumi – joma, kura izvirza augstas prasības kompānijai, sniedzošai licenzētus loģistikas pakalpojumus. Dažos gadījumos kravas specifika prasa atbildīgu transporta izvēli: stingrā atbilstībā ar sanitārajiem un patērētāju standartiem, starptautiskās tirdzniecības līgumiem. Pieredzējuši pārvadātāji ņem vērā ģeopolitiskās situācijas īpatnības starptautiskajos maršrutos.

Starptautiskie kravu pārvadājumi, kurus pavada īpašas prasības, pirmkārt, ietver pārtikas produktus, medikamentus, kosmētikas līdzekļus. Kompleksie loģistikas pakalpojumi ļauj izmantot jebkura veida transporta līdzekļus, kuri aprīkoti ar iekārtām, lai uzturētu noteiktu temperatūras režīmu. Svarīgi, lai nepieciešamā temperatūra tiktu uzturēta no iekraušanas darbu sākuma līdz pārvietošanai uz galamērķa noliktavām.

Vienā gadījumā starptautiskie kravu pārvadājumi prasa stabili zemu temperatūru – atdzesētu vai sasaldētu produktu uzglabāšanas režīms. Cita situācija, kad produkti saglabā nevainojamu preču izskatu un garšu tikai uzsildītā stāvoklī.

Atkarībā no kravas specifikas, kompānija, kas sniedz loģistikas pakalpojumus, nodrošina transportu, kura iekšējais temperatūras režīms tiek uzturēts vienā vai vairākos veidos:

  • Konstrukcija vai transportēšanas nodalījuma apšuvums izgatavots no materiāliem, kuri izturīgi pret temperatūras iedarbību.
  • Transporta nodalījumā ir uzstādītas apkures/dzesēšanas sistēmas.
  • Jaudīgas ventilācijas aprīkojuma esamība.

Starptautiskie kravu  pārvadājumi var tikt veikti izmantojot universāla tipa izotermisko ritošo sastāvu – gaļas, augu pārtikas transportēšanai vai aprīkotu ar papildus aprīkojumu – medikamentu, dzīvo audu, ikru saglabāšanai.

Papildus loģistikas pakalpojumi augstu prasību kravu pārvadājumu laikā

Preču saglabāšanas garantijas kravas kameras iekšpusē, nelabvēlīgos ārējos laika apstākļos, tiek nodrošināta izmantojot efektīvu amortizatoru sistēmu. Šajā gadījumā iespēja attīstīt maksimālu ātrumu nerada nejaušu kravas bojājumu risku.

Maršruta plānošanas un sastādīšanas gaitā, kompānijas EURO RAIL TRANS loģistikas speciālisti izvēlās maksimāli vienkāršu un drošu aprīkojumu, atbilstoši uzdevumam, ko uzstādījis kravas īpašnieks.