Adrese: A/S “Euro Rail Trans” Andrejostas iela 29, Rīga, LV-1045
Kontakti: Tālr.: (+371) 678 97 694; Fakss: (+371) 678 09 103 E-pasts: info@eurorailtrans.eu

Starptautisko kravu pārvadājumu organizācija

Starptautiskie kravu pārvadājumi mūslaikos ir kļuvuši pieprasīts pakalpojums tā rezultātā, ka starp dažādām valstīm pastāv milzīgs preču apgrozījums. Ciktāl aviopārvadājumi ir dārgs kravu transportēšanas veids, pamata noslodze tiek sadalīta starp dzelzceļa un automobiļu transportu.

Mūsu kompānija «Euro Rail Trans» ir gatava uzņemties atbildību kā kravu pārvadātājs un ātri nogādāt jūsu preci kur vien vēlaties. Vērsieties pie mūsu pārstāvjiem.

Starptautisko kravu pārvadājumu īpatnības mūsdienās

Par starptautiskajiem ir uzskatāmi tādi kravu pārvadājumi, kuru laikā tiek šķērsotas valsts robežas. Šī darbības veida juridisko pusi regulē pasaules transporta konvencijas. Tas ietver standartizētas prasības pavaddokumentu noformēšanai, reglamentē robežu šķērsošanas procedūras. Izņemot minēto, starptautiskā dokumentācija nosaka pārvadātāju atbildību.

Dzelzceļa kravu pārvadājumi, šķērsojot valsts robežu, tāpat kā jebkuri citi pārvadājumu veidi, tiek īstenoti, pamatojoties uz reglamentu, kas ir atsevišķi izstrādāts katrā valstī. Tas pēc būtības ir:

  • noteikumi un nosacījumi, attiecināmi uz starptautiskajiem kravu pārvadājumiem;
  • valsts nodevas apmērs;
  • kravas noformēšanas muitas procedūras.

Valstis, kuras ieiet Muitas savienībā, piemēro vienotos kravu pārvadājumu noteikumus. Vispārējais muitas darbinieku apvienības kodekss iekļauj arī visus reglamentus.

Kravas muitas noformēšanas posmi

Kravu muitas noformēšana notiek 3 posmos:

1. Eksportētāja valsts.

Šeit tiek sagatavots dokumentu komplekts vietējā ražotāja vai pārdevēja preces izvešanai: pirkšanas-pārdošanas līgums, licences, sertifikāti. Pirms izbraukšanas ir jābūt sagatavotai eksporta deklarācijai.

2. Pārvietošanai pāri robežai.

Parasti transporta līdzeklis jau ir piekrauts ar kravu, piemēram, preču vilciena vagoni ir sapildīti ar pārvadājamo produkciju. Uz robežas muitas pārstāvji nepieciešamības gadījumā aizplombē visas durvis.

3. Importētāja valsts.

Te ir jāaizpilda muitas deklarācijas un jānomaksā nodokļus. Parasti ar kravu noformēšanas procedūru muitā nodarbojas brokeri kā kravas saņēmēja pārstāvji. Šai nolūkā starp pusēm tiek noslēgts pakalpojumu sniegšanas līgums. Taču šis nosacījums nav obligāts, jo kompānija – produkcijas saņēmējs var sagatavot dokumentu paketi un atmuitot saņemamo preci arī patstāvīgi.

Pakalpojuma saņemšanai kravu pārvadājumu noformēšanā vērsieties uz mūsu kompāniju «Euro Rail Trans», zvanot pa tālruni: +371 678 97 694.