Adrese: A/S “Euro Rail Trans” Andrejostas iela 29, Rīga, LV-1045
Kontakti: Tālr.: (+371) 678 97 694; Fakss: (+371) 678 09 103 E-pasts: info@eurorailtrans.eu

Negabarīta kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu – sagatavošanās specifika

Dzelzceļa kravu pārvadājumi грузов — process, kuram ir vesela rinda specifisku grūtību. Īpaša nozīme tiek pievērsta kravu drošības saglabāšanai. Papildus tehniskajiem iekraušanas standartiem, izvietošanas un stiprināšanas, daudzos gadījumos jāņem vērā vilciena sastāva tādu reģionu šķērsošana, kur ir problemātiska klimata aina un nestabila drošība.

Šeit ir svarīgi, lai būtu caurspīdīgi loģistikas pakalpojumi. Pirms noslēgt līgumu par negabarīta vai lielgabarīta kravu piegādi līdz galamērķim, jāpārliecinās par kompānijas-pārvadātāja iespējām nodrošināt kvalitāti un likumību visos sagatavošanās etapos.

Mūsu praksē bieži ir bijuši gadījumi, kad pasūtītājam ir negatīva sadarbības pieredze ar kompānijām, kuras apņēmušās piegādāt kravu īsos termiņos, par saprātīgu cenu, taču nav informējušas klientu par visām specifiskajām izmaksām, kas ir neizbēgamas, kad dzelzceļa pārvadājumi tiek veikti starptautiskā formātā un prasa ievērot ne tikai Eiropas Savienības noteiktās normas un prasības, bet arī to valstu, kuras pieder citiem ekonomiskajiem anklāviem, prasības. Šajā gadījumā, negabarīta kravu pārvadājumi prasīja papildus izmaksas jau sastāva braukšanas laikā, bet atrunātie piegādes termiņi netika ievēroti dīkstāves dēļ – tiesību normu pārkāpumu rezultātā.

Kam tieši jāpievērš uzmanība, pirms noslēgt līgumu par negabarīta kravu dzelzceļa pārvadājumiem?

<pPirmām kārtām – kompānijas-pārvadātāja dzelzceļa arsenāla stāvoklim un tehniskajiem aspektiem. Negabarīta kravu pārvadājumi prasa, lai kompānijai būtu profilās iespējas un resursi. Vēlams pārliecināties par kompānijas iespējām sniegt specifiskus negabarīta kravu loģistikas pakalpojumus izpētot līdzīgu kravu īpašnieku atsauksmes. Ne visu dzelzceļa transportu var izmantot tieši Jūsu kravas pārvadāšanai.

Otrām kārtām – kompānijas-apakšuzņēmēja pienākums ir detalizēti informēt kravas īpašnieku par dzelzceļa stāvokli un specifiku. Izstrādājot maršrutu, nepieciešams pārliecināties, ka negabarīta kravu pārvadājumi ir iespējami visos dzelzceļa posmos. Kompānijas EURO RAIL TRANS pārstāvji seko līdzi dzelzceļa sliežu aktuālajam stāvoklim, lai izvairītos no kravu pārvadājumu aizlieguma, to nodiluma vai inženiertehnisko īpatnību dēļ.

Un pats galvenais, atļaujas saņemšana, lai notiktu negabarīta kravu dzelzceļa pārvadājumi, nav vienkārša formalitāte. EURO RAIL TRANS sniegtie loģistikas pakalpojumi iekļauj sevī dokumentu paketes sagatavošanu, organizatorisko momentu saskaņošanu, obligātās informācijas iesniegšanu kontrolējošām iestādēm.