Adrese: A/S “Euro Rail Trans” Andrejostas iela 29, Rīga, LV-1045
Kontakti: Tālr.: (+371) 678 97 694; Fakss: (+371) 678 09 103 E-pasts: info@eurorailtrans.eu

Multimodālie pārvadājumi – pircēja un piegādātāja atbildība

Multimodālais kravu pārvadājumu veids – tā ir kombinēta piegādes sistēma, kura paredz maksimāli ātru pārvietošanu, izmantojot vairākus transporta veidus. Šāda sistēma prasa ļoti skaidru, saskaņotu loģistisko shēmu visā ceļa garumā, taču šis piegādes veids ir ļoti pieprasīts no klientu puses, it īpaši gadījumos, kad nepieciešami negabarīta kravu pārvadājumi. Kravas apdrošināšana un atbildība par tās bojāšanas vai nozaudēšanas risku katrā pārvadājumu etapā, tiek sadalīta starp pasūtītāju un pakalpojuma sniedzēju, atbilstoši līgumsaistībām.

Atbildība par kravu, multimodālo pārvadājumu gadījumā

Multimodālie kravas konteineru pārvadājumi tiek aktīvi izmantoti pārvietojot kravu no viena kontinenta uz otru. Šajā gadījumā smagsvara priekšmetus un iekārtas var pārvest no vienas pasaules malas uz otru tikai ar jūras transporta palīdzību. Jūras transportēšana – svarīgs multimodālās piegādes etaps. Incoterms – vispārpieņemta terminu vārdnīca, kuru plaši izmanto, kad tiek noslēgti līgumi par starptautiskiem kravu pārvadājumiem.

Izstrādātā pārdevēja un pircēja savstarpējā sadarbības sistēma ietver vairākus atbildības veidus par kravu:

  • EXW. Metode paredz, ka savu preci pircējs saņem tieši no pārdevēja noliktavas, rūpnīcas vai citas pārdevēja norādītās vietas. Pārdevējs nepilda nekādas saistības par kravas iekraušanu un piegādi, arī par kravas saglabāšanu dažādos pārvadāšanas etapos.
  • FOB. Tulkojumā no angļu valodas nozīmē “brīvais borts”. Piegādes sistēmā šis veids nozīmē, ka atbildība par preces saglabāšanu jāpilda preces piegādātājam līdz brīdim, kad to nogādā uz jūras kuģa, kurš atrodas ostā, kuru norādījis pasūtītājs. Tālāk iespējamie riski pāriet pie klienta un viņš nes atbildību par tiem.
  • CIF. Šajā gadījumā pārdevējs ne tikai atbild par preces saglabāšanu pirms tās iekraušanas uz kuģa borta, bet arī nes atbildību jūras maršruta laikā, jo cenā jau ir iekļauta apdrošināšana kravas nozaudēšanas vai bojājumu gadījumā brauciena laikā.

Svarīgs etaps noslēdzot pārvadāšanas līgumus – kompetenta līguma sastādīšana, kad visi iespējamie riski tiek minimizēti. Loģistikas pakalpojumi, kurus sniedz kompānija “EURO RAIL TRANS” – tas ir perfekts serviss un plašas iespējas augstas kvalitātes piegādes nodrošināšanai.