Adrese: A/S “Euro Rail Trans” Andrejostas iela 29, Rīga, LV-1045
Kontakti: Tālr.: (+371) 678 97 694; Fakss: (+371) 678 09 103 E-pasts: info@eurorailtrans.eu

Loģistikas pakalpojumi, kuru pamatā ir starptautiski dokumenti

Pirmo reizi ienākot starptautiskajā tirgū, uzņēmēji saskaras ar nepieciešamību atrast cienījamu kompāniju, kuras piedāvājumā ir konteineru pārvadājumi.

Dzelzceļa kravu pārvadājumi ir populāri vairāku iemeslu dēļ:

  1. Zemas izmaksas (rēķinot  1 tonnu kravas uz 1 kilometru).
  2. Iespēja izmantot multimodālo shēmu, kur loģistikas pakalpojumiir jūras, gaisa, dzelzceļa piegādes ķēdes.

Konteineru parvadājumi izmantojot dzelzceļa transportu, bieži vien ir neapstrīdami, kad runa ir par lielu partiju ogļu, naftas produktu, celtniecības materiālu un tehnikas vai  rūpniecības iekārtu piegādi ar sauszemes transportu un multimodālo piegādi.

Šobrīd, saskaņā ar statistiku, dzelzceļa kravu pārvadājumi ir ātrākais, lētākais un drošākais veids, transportēt lielos attālumos – piemēram, uz Eiropu no Ķīnas. Kompleksie loģistikas pakalpojumi, kurus sniedz kompānija-pārvadātājs, ietver ne tikai maršruta un izmaksu aprēķināšanu, piemērotu platformu un konteineru izvēli, iekraušanas/izkraušanas darbu organizēšanu, starpposma noliktavu laukumu meklēšanu un nodrošināšanu, bet arī kvalificētu juridisko jautājumu risināšanu, kuri rodas iekraušanas un transportēšanas procesā.

Starptautiskie dzelzceļa kravu pārvadājumi tiek veikti pamatojoties uz noteikumiem un standartiem, kurus pieņēmušas un apstiprinājušas visas valstis, kurām rūp viņu reputācija pasaules tirgos.

Starptautiskie standarti, regulējoši loģistikas pakalpojumus

Cienījamai kompānijai-pārvadātājam noteikti ir pieredzējuši juristi, kuri lieliski pārzin starptautiskās kravas piegādes noteikumu nianses. EURO RAIL TRANS speciālistiem ir pieredze sarežģītu situāciju risināšanā, kas rodas trešo personu faktoru dēļ, kuras nav saistītas ar pārvadātāja uzņemto saistību izpildes kvalitāti.

Loģistikas pakalpojumi, tāpat konteineru pārvadājumi tiek veikti pamatojoties uz šādiem starptautiskiem līgumiem:

  • COTIF – starptautisko dzelzceļa pārvadājumu konvencija, kas izveidota 1980. gadā pēc Bernes konvencijas rezultātiem.
  • SMGS – starptautisks kravas pārvadājumu nolīgums, ko 1951. gadā pieņēma vairākas Āzijas, Tuvo Austrumu un Eiropas valstis.
  • Carnet ATA – muitas dokuments, kurš darbojas daudzu valstu teritorijā, kā alternatīva muitas deklarācijai, vispirms – kad runa iet par sporta sacensību, izstāžu, salonu aprīkojuma, ārkārtas piegādi.
  • CMR – starptautiska preču-transporta pavadzīme.
  • Konosaments – ko no pārvadātāja pārsūta kravas nosūtītājam, lai apstiprinātu īpašnieka tiesības uz preču partiju.

Tā kā Eiropas teritorijā ir spēkā uzreiz vairāki līgumi, EURO RAIL TRANS speciālisti uzņemas dokumentu pārformēšanu atbilstoši situācijai.