Adrese: A/S “Euro Rail Trans” Andrejostas iela 29, Rīga, LV-1045
Kontakti: Tālr.: (+371) 678 97 694; Fakss: (+371) 678 09 103 E-pasts: info@eurorailtrans.eu

Konteineru kravu bojājumu cēloņi un riski

Izvēloties kompāniju-pārvadātāju, kad uz līguma pamata tiek nodrošināti starptautiskie konteineru pārvadājumi, īpaši uzmanīgi ir jāvērtē garantijas, kuras izpildītājs gatavs sniegt preču bojāšanas gadījumā.

Kompānijai, kura sniedz kompleksos loģistikas pakalpojumus, ir pienākums, pēc pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par iekraušanas/izkraušanas algoritmu, konteineru nogādāšanu uz starpposmu uzglabāšanas bāzēm, kā arī par izmantojamo tehniku un speciālo aprīkojumu. Konteineru ārējās virsmas bojājumi, takelāžas darbu procesā, ir iespējami vairāku iemeslu dēļ:

  • Celtņa operatora neuzmanīgas rīcības dēļ.
  • Sadalītāja bojājumi – slēdzene vai vairākas slēdzenes nenofiksējās konteineru ligzdās.
  • Veco konteineru slēdzeņu ligzdas sarūsējušas.

Viens no izplatītākajiem konteineru bojājumu iemesliem transportēšanas laikā pa jūru – palicis atvērts fiksators jeb slēdzene, ar kuras palīdzību kravu boksi tiek stiprināti pie klāja, lūku vākiem un savā starpā.

Īpaši tiek apdraudēti zāģmateriāli, kā arī negabarīta kravas, kuras transportē atvērtā tipa konteineros, kad nepieciešami starptautiskie kravu pārvadājumi.

Ne vienmēr pasūtītājam, it īpaši nelielai kompānijai, kura izmanto multimodālos starptautisko kravu pārvadājumu pakalpojumus, ir iespēja tieši uzraudzīt takelāžas darbu izpildi un termināla kravas iekraušanas aprīkojuma darba kārtību. Konteinerā esošās kravas bojājuma gadījumā, nekavējoties jānoformē apsekošanas akts, kuram ir izšķiroša juridiska nozīme. Godprātīgs pārvadātājs neizslēgs šo momentu līguma slēgšanas laikā, kad būs nepieciešami loģistikas pakalpojumi.

Kravu konteineru pārvadājumi – drošības pasākumi

Viena no priekšrocībām sadarbībā ar EURO RAIL TRANS, ir tā, ka mūsu juristi detalizēti apspriedīs iespējamo nepatīkamo situāciju ar klientu, it īpaši – ar nepieredzējušu.

Mēs godprātīgi izpildām savas saistības loģistikas pakalpojumu jomā, uzticot iekraušanas/izkraušanas darbus partneruzņēmumiem, kuru rīcībā ir mūsdienīgs speciāls aprīkojums un pietiekams skaits profesionālu darbinieku.

Tomēr klientam jāveic daži piesardzības pasākumi:

  • Neizplatīt bez nepieciešamības informāciju par konteinera saturu, visprātīgāk būtu aprobežoties ar tehniskajiem nosaukumiem, lai izvairītos no laupīšanas terminālī.
  • Savlaicīgi norādīt kravas specifiskos raksturlielumus, uzglabāšanas un pārvadāšanas prasības, piemēram, uzsvērt, ka runa iet par trauslām elektroiekārtām.
  • Pārliecināties vai plombes ir kārtībā, no kurām visdrošākās ir bultskrūvju plombes.
  • Ievietot preci atbilstošā aizsargiepakojumā.
  • Sniegt kompānijas-pārvadātāja pārstāvim pilnīgu informāciju par jūtīgo kravu.

Tad, kad nepieciešami starptautiskie kravu pārvadājumi, ar gariem maršrutiem, mēs sniedzam kravas apkalpēm papildus instrukcijas par ventilāciju, klimatisko zonu maiņas gadījumos.