Adrese: A/S “Euro Rail Trans” Andrejostas iela 29, Rīga, LV-1045
Kontakti: Tālr.: (+371) 678 97 694; Fakss: (+371) 678 09 103 E-pasts: info@eurorailtrans.eu

Kombinētie pārvadājumi no Euro Rail Trans

Kombinētie pārvadājumi – īpaša multimodālo vai intermodālo kravu pārvadājumu forma, kura ietver kravas vienību pārvietošanu lielos attālumos pa dzelzceļu un ūdens ceļiem, piemēram ar:

  • Konteineriem.
  • Noņemamām virsbūvēm.
  • Kravas automobiļu puspiekabēm.

«Kombinēto pārvadājumu» koncepcija ir tāda, lai lielākai daļai ceļa izmantotu dzelzceļu vai kuģi, kā arī autotransporta pārvadāšanu pirms un pēc tā, padarītu pēc iespējas īsāku.

Kāda ir atšķirība starp multimodālajiem un intermodālajiem pārvadājumiem?

No starptautisko pārvadājumu viedokļa, intermodalitāte ir saistīta ar operāciju, kad krava tiek transportēta no tās izcelsmes vietas līdz galamērķim, izmantojot vairākus transporta veidus un dažāda veida kontraktus katrā segmentā. Tas nozīmē daļēju atbildību katram transportēšanas pakalpojumu sniedzējam.

Multimodālie pārvadājumi – transportēšanas operācija, kurā, neskatoties uz vairāku transporta veidu izmantošanu, ir paredzēts tikai viens kontrakts un tikai viens pārvadātājs uzņemas visu atbildību no preces izcelsmes brīža līdz tās realizācijai.

Kombinētais transports

Termināļi – tie ir kombinētā transporta interfeisi. Ar piemērotu celtņu vai citas iekraušanas tehnikas palīdzību, kravas vienības tiek pārvietotas no kravas automašīnām uz vilcieniem vai iekšzemes kuģiem. Pēc ierašanās nākamajā punktā, prece ar kravas automašīnu tiek pārvietota uz galamērķi.

Efektīvi multimodālie termināļi ļauj racionāli apvienot dažādus transporta veidus un biežāk iekļaut dzelzceļa un ūdens transportu loģistikas ķēdītē. Tādējādi, kombinētie pārvadājumi ļauj atslogot ceļus un optimizēt finansiālās izmaksas.

Statistika

Pēdējos gados kombinēto pārvadājumu nozīme ir pieaugusi, veidojot 34% tonnāžas 2020.gadā pārvadātās pa dzelzceļu, un 12% tonnāžas pārvadātas ar iekšējo ūdens transportu. Autotransporta īpatsvars ir daudz zemāks, jo, kā bija minēts iepriekš, preces ar autotransportu pārvieto tikai iepriekšējai un turpmākai pārvadāšanai. Vidējais attālums sastāda aptuveni 50 kilometrus.

Kombinēto pārvadājumu īpatsvars 2021.gadā autotransportā sastādīja 2%. Tas attiecas tikai uz iekšzemes autotransporta pārvietošanos.

Multimodālie kravu pārvadājumi

Mūsu loģistikas kompānija “EURO RAIL TRANS” piedāvā multimodālos pārvadājumus ar daudziem transportēšanas risinājumiem jūras un sauszemes satiksmē.

“EURO RAIL TRANS” – tas ir:

  • Ražīguma pieaugums.
  • Komunikācija.
  • Biznesa sekmēšana.
  • Tirgus pārzināšana.

Kravu piegādes vienotais serviss balstīts uz multimodālu tehnoloģiju attīstību un virzību, kā arī to drošību, konkurētspēju un atbilstību tirgus un vides prasībām.

Saņemt konsultāciju var pa tālruni: (+371) 678 97 694, vai rakstot uz info@eurorailtrans.eu.