Adrese: A/S “Euro Rail Trans” Andrejostas iela 29, Rīga, LV-1045
Kontakti: Tālr.: (+371) 678 97 694; Fakss: (+371) 678 09 103 E-pasts: info@eurorailtrans.eu

Dzelzceļa kravu noformēšana no Euro Rail Trans

Dzelzceļa kravu pārvadājumi Eiropas virzienā ir attīstības prioritāte Krievijas kompānijām. Loģistikas optimizācija un birokrātisko šķēršļu samazināšana ļauj palielināt trafika apjomus no Krievijas, Baltkrievijas un citām NVS valstīm, uz Eiropu cauri Latvijai, līdz 95%. Vienkārša un caurspīdīga dzelzceļa kravu noformēšana kļūst par galveno uzdevumu loģistikas operatoriem. A/S “EURO RAIL TRANS” kopš 2012.gada palīdz biznesam organizēt dzelzceļa pārvadājumus.

Nepieciešamo dokumentu komplekts kravu nosūtīšanai

Primārais dokuments ir kravu-transportēšanas pavadzīme. Uz tās pamata turpmāk tiek sastādīts līgums starp nosūtītāju un pārvadātāju. Šķērsojot valsts robežu, vilciena sastāvu pārbauda muitas dienests:

  • Vai konteineri ir pareizi apzīmogoti.
  • Vai faktiskais daudzums atbilst norādītajam.
  • Vai tiešām tiek pārvadāta deklarētā krava.
  • Vai nav nelikumīgu elementu.

Ja rodas jautājumi, muita aizkavē nosūtīšanu, līdz brīdim, kad būs noskaidroti visi apstākļi.

Transporta pavadzīmē ir četras lapas:

  • Tieši pati pavadzīme ar satura aprakstu un informāciju par kompāniju.
  • Ceļazīme (sastādīta divos un vairāk eksemplāros).
  • Ceļazīmes pasaknis, kurš paliek pārvadātājam pēc nosūtīšanas.
  • Kvīts kravas pieņemšanai no klienta.

Dokumenti tiek sasprausti kopā un pavada sastāvu līdz galamērķim. Aizpildot tiek norādīta nosūtīšanas un ierašanās vieta, uzskaitītas robežstacijas maršrutā (ja tādas ir), saņēmēja un pasūtītāja nosaukums un vārds, uzvārds. Noteikti jāievada informācija par vagona-numuru, noplombēšanu, svaru, utt. Dzelzceļa pārvadājumi tiek veikti izmantojot vispārpieņemtās pavadzīmju pamata formas.

Nekorekta informācija rada sekas, tostarp naudas sodus pieckārtīgā apmērā no pašas preces vērtības. Ņemot vērā grūtības, kompetenti loģistikas pakalpojumi ļauj izvairīties no iespējamām problēmām. Speciālisti palīdzēs noformēt kravu un samazināt nosūtīšanas laiku. Vagonu pārvadāšanā ir aktuāli pāriet uz elektronisko dokumentu apriti un izmantot pavadzīmes elektronisko versiju.

Kompānija “EURO RAIL TRANS” palīdz biznesam organizēt dzelzceļa transportu. Tas ir lielākā dzelzceļa loģistikas operatora “РЖД Логистика” meitasuzņēmums. Operatora uzdevums ir attīstīt multimodālos pārvadājumus Eiropas virzienā. Kravas nosūtītājiem tiek piedāvāts plašs pakalpojumu spektrs un vienots piegādes serviss ar dzelzceļa transportu.